Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto udeľujem súhlas spoločnosti Alteris, s.r.o. so sídlom na Hornodvorská 1, 90025 Chorvátsky Grob, IČO: 46599819, na spracovanie nasledujúcich osobných údajov:

  • Meno a priezvisko
  • E-mailová adresa
  • Akékoľvek ďalšie osobné údaje poskytnuté v rámci kontaktného formulára

Osobné údaje budú spracované výlučne za účelom riešenia mojej žiadosti alebo dotazu poslaného prostredníctvom kontaktného formulára. Súhlas je udelený na dobu nevyhnutne potrebnú na vybavenie žiadosti alebo dotazu, maximálne však na dobu 2 roky.

Som si vedomý/vedomá, že súhlas môžem kedykoľvek odvolať, napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na adresu spoločnosti.

Súhlasím tiež s tým, že poskytnuté osobné údaje môžu byť spoločnosťou Alteris, s.r.o. poskytnuté tretím stranám za účelom spracovania mojej žiadosti, ak je to nevyhnutné.