Puncové označenie a zodpovednostná značka

Puncová značka je malý symbol, ktorý sa nachádza na šperku z drahého kovu. Informuje o rýdzosti a pôvode použitého kovu a o tom, či a kde bol šperk skontrolovaný puncovým úradom.

Na každom šperku môžete nájsť niekoľko rôznych značiek – rýdzostné, zodpovednostné a štátne puncové značky.

Výrobcovia označujú šperk rýdzostnou a zodpovednostnou značkou. Štátnu puncovú značku môže dať na šperk iba puncový úrad a plní funkciu hlavnej kontroly. Každá značka má svoj význam a poskytuje o šperku dôležité informácie.

Puncové značky vydáva nezávislý štátny orgán, ktorým je puncový úrad.

Slovenské puncové značky

Tieto značky bývajú z celého šperku najdôležitejšie, lebo podľa tvaru poznáte, o aký druh kovu ide a aká je jeho rýdzosť. Aby ste sa lepšie orientovali, pomôže vám táto tabuľka štátnych puncových značiek.

Puncovanie šperkov štátnym slovenským puncom je povinné pre všetky šperky vyrobené z drahých kovov, ktoré sa predávajú na Slovensku.

Všetky šerky, ktoré sú zo zliatin zlata, striebra alebo z platiny, musia byť označené zodpovednostnou značkou a po následnej kontrole puncovým úradom aj štátnou puncovou značkou. Rýdzostná značka na týchto šperkoch povinne byť nemusí, ale výrobca ju často pridáva pre lepšiu informáciu.

Výnimkou sú šperky s veľmi nízkou hmotnosťou, zlaté a platinové šperky s hmotnosťou nižšou ako  0,5g, strieborné s hmotnosťou nižšou ako 2,49g. Tieto šperky musia byť označené rýdzostnou značkou. Označenie zodpovednostnou značkou nie je povinné od  21.07.2020

Rýdzostné puncové značky

Tieto značky majú informačný a orientačný charakter, na šperku môžu, ale aj nemusia byť uvedené. Ide o číslo označujúce rýdzosť kovu, na ktorom je značka vyrazená.

Číselný údaj informuje o pomernom hmotnostnom obsahu drahého kovu v predmete alebo v zliatine.

Napríklad značka 585 znamená, že v zliatine je 58,5% zlata (14 karátové zlato), značka 750 označuje 18 karátové zlato a značka 999 označuje zlato s rýdzosťou 24 karátov. Striebro má napríklad značku 925, znamená že obsahuje 92,5 % striebra alebo 999, kedy ide o rýdze striebro.

Zodpovednostná puncová značka

Toto označenie je pridelené každej registrovanej spoločnosti či zlatníkovi príslušným puncovým úradom. Spravidla sa používajú iniciály firmy, ale môže byť schválená aj atypická značka. Toto označenie je rovnaké, či už spoločnosť vystupuje ako výrobca, alebo ako obchodník.

Naša zodpovednostná značka je   a dávame ju na všetky vyrobené šperky.

Viac informácii nájdete na stránke Puncového úradu